AZƏRBAYCANIN ENERJİ SEKTORUNDA UĞURLARI DAVAM EDİR - 17.02.2023