BU GÜN, HAQQ ƏDALƏT PARTİYASININ QURUCUSU VƏ SƏDRİ, ƏLİ İNSANOVUN DOĞUM GÜNÜDÜR ! - 22.03.2023

   BU GÜN, HAQQ ƏDALƏT PARTİYASININ QURUCUSU VƏ SƏDRİ, İCTİMAİ-SİYASİ DÖVLƏT XADİMİ AKADEMİK ƏLİ İNSANOVUN DOĞUM GÜNÜDÜR !
BU MÜNASİBƏTLƏ, HAQQ ƏDALƏT PARTİYASININ BÜTÜN ÜZVLƏRİ ADINDAN ƏLİ MÜƏLLİMİ SƏMİMİ QƏLBDƏN TƏBRİK EDİR, HAQQ ƏDALƏT PARTİYASININ QURUCULUQ İŞLƏRİNDƏ BÖYÜK UĞURLAR DİLƏYİRİK.
   ƏLİ MÜƏLLİMƏ UZUN ÖMÜR, MÖHKƏM CANSAĞLIĞI VƏ AİLƏ XOŞBƏXTLİYİ ARZU EDİRİK !
HÖRMƏTLƏ,
HƏP İDARƏ HEYƏTİ.